Tiden går men pandemin består …..

Att vi skulle uppleva en global pandemi var det väl få som kunde förutspå men så blev det. Vi hoppas att alla i klubben gått helskinnade ur detta hittills!

De flesta delarna av klubbens aktiviteter har gått i stå men vi bygger för framtiden genom att ha stadiga inkomster via lotteriet och medlemsavgifterna och naturligtvis mycket små utgifter då avsaknaden av provningar mm varit total. När väl eländet släpper sitt grepp är vi väl rustade att hantera allas vårt uppdämda behov av god dryck i trevligt sällskap!

Närmst på tur är det dags för inbetalningar av medlemsavgiften, 550 kr, och den ska vara klubben tillhanda senast 1 juli 2021. Glöm inte att skriva ert namn!

Bankgiro:​395-2595

Bankkonto:​8313-9,504 388 448-4

Vi hoppas att alla nuvarande medlemmar vill fortsätta men om det är någon som vill hoppa av ser vi gärna att du meddelar styrelsen det så snart som möjligt.

Styrelsen har haft sporadiska möte under perioden och vi hoppas att kunna ha ett rejält årsmöte under hösten (om FHM rekommendationer) tillåter det. Vi får helt enkelt avvakta utvecklingen.

Vi önskar alla våra medlemmar en fantastisk sommar med mat & dryck, trevliga upplevelser och god hälsa så ser vi framemot en återträff hösten 2021.

Trevlig sommar/ Styrelsen QWC2010

Loading