På grund av rådande omständigheter (Coronavirus) i Sverige, och med respekt för de rekommendationer som myndigheter går ut med, har styrelsen beslutat att vi flyttar festen på framtiden.

Förmodligen blir den flyttad till nästa år då vi redan har annat inplanerat för klubben i höst.

Vi ska ha ett styrelsemöte inom rimlig framtid och ska då försöka spika datum för kommande evenemang och gå ut med information till medlemmarna i så god tid som möjligt.

Vi känner såklart en viss besvikelse just nu men vi vet att Qwiinge Whisky Club 2010 kommer tillbaka starkare än någonsin förut! 

Vi ska också påminna om att betalning av medlemsavgiften 550 kr som ska vara klubben tillhanda senast 30 juni.

Hanaskog 2020-04-07

Styrelsen

Qwiinge Whisky Club 2010

Loading