Qwiinge Whisky Club 2010 presenterar nu en, för klubben, unik möjlighet!

Du har nu möjlighet att välja mellan ytterligare 2 olika sätt att göra dina inbetalningar till klubben.

Swish och Bankgiro.

 

Vi har tagit detta steg för att undvika kontanthantering i största möjliga mån. Nedan beskrivna inbetalningsmöjligheter gäller fr.o.m. nu:

Swish:​1232828283

Bankgiro:​395-2595

 

Men som vanligt märk inbetalningen tydligt vem den kommer ifrån och vad som avses !

Välkommen med inbetalningarna/ Styrelsen

Loading