Trevlig sommar önskas Ni alla i klubben!

Det går raskt framåt mot semester perioder och andra ledigheter nu.

Vi kan blicka tillbaka på en trevlig vinter/vår med årsmötet och provningen tillsammans med Magnus Fagerström i mars.

Närmst på tur är det dags för inbetalningar av medlemsavgiften. På årsmötet klubbades den nya avgiften till 550 kr och den ska vara klubben tillhanda senast 1 juli 2019. Glöm inte att skriva ert namn!

Bankgiro:395-2595

Bankkonto:8313-9,504 388 448-4

Vi hoppas att alla nuvarande medlemmar vill fortsätta men om det är någon som vill hoppa av ser vi gärna att du meddelar styrelsen det så snart som möjligt.

I skrivande stund håller styrelsen på att planera lite inför hösten och så snart vi vet kommer vi att skicka ut ”Save the date” så att alla kan planera in våra aktiviteter. Vi kommer att vara lite återhållsamma i höst för att lägga mer fokus och krut på kommande år då klubben firar 10-årsjubileum!

Vi hoppas att Ni alla får en fantastisk sommar och att goda droppar kommer att avnjutas när helst Ni vill.

23 maj 2019/ Styrelsen QWC 2010 2

Loading