Förnyelse av DITT medlemskap, som kostar 350:- , är av största vikt för att behålla ditt medlemskap och detta belopp sätter Du in på konto:

Sparbanken 1826, konto nr. 8313-9, 504388448-4 (Glöm INTE skriva ditt NAMN)

Inbetalning ska vara klubben tillhanda senast 160630.

TREVLIG SOMMAR!

Styrelsen / Qwiinge whisky club 2010

Loading