För er som är på BOX PX fatet !

För de som bokat/reserverat andel gäller att inbetalningen på 730 kr/andel är inkommen till klubbens kassa senast den 25 OKTOBER

Betalning är Swish eller genom Klubbens BG

Swish 1232828283    Bankgiro 395-2595

Loading